تور کارخانه

4
5

کارگاه قالب

1
2
3

آزمایشگاه

实验室1
实验室2

کارگاه باندینگ حرارتی

کارگاه پیوند حرارتی (3)
کارگاه پیوند حرارتی (2)
کارگاه پیوند حرارتی (4)
کارگاه پیوند حرارتی (5)
کارگاه پیوند حرارتی (1)

انبار

انبار (2)
انبار (3)

کارگاه مواد اولیه

کارگاه مواد اولیه (2)
کارگاه مواد اولیه (1)

کارگاه قالب گیری تزریقی و کاشت مو (بدون گرد و غبار).

 • کارگاه (2)
 • کارگاه (3)
 • کارگاه (4)
 • کارگاه (5)
 • کارگاه آموزشی (6)
 • کارگاه (7)
 • کارگاه آموزشی (8)
 • کارگاه (9)
 • کارگاه (10)
 • کارگاه (11)
 • کارگاه (12)
 • کارگاه (13)
 • کارگاه (14)
 • کارگاه (15)
 • کارگاه (16)
 • کارگاه (17)
 • کارگاه (18)
 • کارگاه (19)
 • کارگاه (20)
 • کارگاه (21)
 • کارگاه (22)
 • کارگاه (23)
 • کارگاه (24)
 • کارگاه (25)
 • کارگاه (26)
 • کارگاه (27)
 • کارگاه (28)
 • کارگاه (29)
 • کارگاه (30)
 • کارگاه (31)
 • کارگاه (32)
 • کارگاه (33)
 • کارگاه (34)
 • کارگاه (35)
 • کارگاه (36)
 • کارگاه (37)
 • کارگاه (1)

طراحی جزئیات کارگاه

 • اتاق دوش هوا

  اتاق دوش هوا

 • ماده خام

  ماده خام

 • تزریق

  تزریق

 • تافتینگ

  تافتینگ

 • قبل از آب بندی حرارتی

  قبل از آب بندی حرارتی

 • فرآیند آب بندی حرارتی کارت کاغذ

  فرآیند آب بندی حرارتی کارت کاغذ

 • محصولات نهایی

  محصولات نهایی